در این شماره:
  • معرفی چهره احتراقی
  • معرفی بسترهای آزمون مشعل ها در شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت
  • معرفی پایان نامه احتراقی
  • گزارش عملکرد کمیته ارتباط با صنعت انجمن احتراق ایران
  • معرفی کتاب
  • معرفی پایگاه داده ای
  • اخبار احتراقی
  • اطلاعیه ها و معرفی کارگاه ها
 
جهت دریافت این شماره از خبرنامه کلیک کنید.