کارشناسی طرح‌های اختراعی

انجمن احتراق ایران به عنوان یکی از مراجع مورد تأیید مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمادگی داوری و ارزیابی طرح­های اختراعی در حوزه انرژی و احتراق را دارد.