انتخابات هیئت مدیره و بازرسین انجمن احتراق ایران

قابل توجه اعضا و علاقه مندان محترم انجمن احتراق ایران

بدین وسیله به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن احتراق ایران با دستور جلسه: 1-گزارش عملکرد هیئت مدیره 2- انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسین؛ در روز سه شنبه مورخ 1 اسفند ماه 1402 و همزمان با دهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران از ساعت 16 الی 18 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، برگزار می شود. لذا از تمامی علاقه مندان جهت حضور در رای گیری و یا کاندیدا شدن برای عضویت در هیئت مدیره انجمن دعوت می شود تا حضور بهم رسانید. جهت دریافت  فرم اعلام کاندیداتوری کلیک کنید.