دهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

دهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد انجمن احتراق ایران و به همت دانشکده هوافضا و مکانیک در اسفندماه سال 1402در محل دانشگاه تهران برگزارمی‌گردد.

این کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی و صنعتی، سخنرانی‌های کلیدی، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعتی در زمینه سوخت و احتراق، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری میزگردهای تخصصی و جشنواره علمی و فنی می باشد.

محورهای کنفرانس عبارتند از:

 • احتراق صنعتی
 • موتورهای درون سوز
 • مدل های تجربی احتراق
 • احتراق سوخت های زیستی
 • حریق، دلایل، مدلسازی و اطفاء
 • استاندارد سازی سامانه های احتراقی
 • انرژی های جایگزین و پیل های سوختی
 • احتراق جریان های مافوق صوت و انفجار
 • مدیریت و اقتصاد در زمینه سوخت واحتراق
 • سوخت و احتراق در بخش تجاری و مسکونی
 • ایمنی، آلاینده ها و اثرات زیست محیطی احتراق

https://fcci2024.ut.ac.ir/                          Email: fcci2024@gmail.com                       Telegram: //t.me/FCCI2024