دوره آموزشی نرم افزار OpenFoam

مدرس: دکتر علیرضا علیپور

زمان برگزاری: 24 الی 26 فروردین 1401

گواهینامه پایان دوره به اتمامی شرکت کنندگان تعلق می گیرد.

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره 09128079604 تماس حاصل فرمایید.  

دوره بصوری مجازی و برخط برگزار می گردد.