دوره آموزشی ANSYS Chemkin-Pro

مدرس: دکتر سیروی سرمستی

زمان برگزاری: 27 مرداد 1401

گواهینامه پایان دوره به اتمامی شرکت کنندگان تعلق می گیرد.

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره 09128079604 تماس حاصل فرمایید.  

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، سالن 152