برای پخت کوره ها (warm-up) از چه مشعل هایی استفاده می­‌شود؟ دلیل استفاده از این مشعل ها را توضیح دهید.

علاقه مندان جهت اعلام پاسخ های خود، حداکثر تا تاریخ 25 شهریور 1399 با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند و پاسخ های خود را ثبت نمایند. به سه نفر از برگزیدگان مسابقه عضویت دوساله انجمن و یک نسخه از آخرین شماره نشریه انجمن تعلق می‌گیرد.

 آدرس ایمیل:  combustion@modares.ac.ir