موارد استفاده Active-jet در کنترل فرآیند احتراق در سیستم های احتراقی چیست؟

علاقه‌مندان جهت اعلام پاسخ‌های خود، حداکثر تا تاریخ 25 خرداد 1398 با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نموده و پاسخ های خود را ثبت نمایند.

به سه نفر از برگزیدگان مسابقه عضویت دوساله انجمن و یک نسخه از آخرین شماره نشریه انجمن تعلق می‌گیرد.

آدرس ایمیل: combustion@modares.ac.ir