• نام پروژه: چهارمین جشنواره عکس شعله

اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی عکس شعله

1-     خوداشتعالی قطره کروسین در محیطی با دمای  600درجه سانتیگراد و فشارهای مختلف. (دکتر حجت قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران) حائز رتبه اول جشنواره

2-     تشکیل شعله در لوله ی شیشه ای (Smithells tube) (سید علی حسینی پویا، دانشجوی کارشناسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر) حائز رتبه دوم جشنواره

3-     افزایش محدوده پایداری شعله جت توسط جرقه (مسعود عیدی عطارزاده، دانشجوی دوره دکترا آزمایشگاه احتراق و توربولانس دانشگاه صنعتی امیرکبیر) حائز رتبه دوم جشنواره

4-     مشعل‌های کوره عملیات حرارتی (مجتبی عادلی کودهی، شرکت شعله‌صنعت) حائز رتبه سوم جشنواره