English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 82883962 (021)
نمابر: 82883962 (021)
آدرس دبیرخانه: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دبيرخانه انجمن احتراق ايران - کد پستی 1411713116
پست الکترونیکی: combustion@modares.ac.ir
صندوق پستی: 311-14115
کنفرانس های انجمن

 

چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد انجمن احتراق ایران و به همت دانشکده مهندسی و پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان در بهمن ماه سال 1390 در کاشان برگزار شد.
این کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی و صنعتی بصورت سخنرانی و پوستر، سخنرانی های کلیدی، نمایشگاه دستاوردهای صنعتی، کارگاه های آموزشی و میزگردهای تخصصی بود. برگزاری کنفرانس فرصت مناسبی برای ارائه مقالات و تبادل اطلاعات بین متخصصان و محققان صنعت و دانشگاه بود.

 

لیست مقالات کنفرانس

 

1-اثر جايگزيني بيوديزل بر انتشار آلاينده ها در كوره هاي صنعتي

سعيد باغدارحسيني-  ناصح حسيني - كاظم بشيرنژاد - حميد ممهدي هروي

   دریافت مقاله     


2- ارائه راهكارهايي جهت انطباق موتورسيكلت هاي تك سيلندربا معيارهاي آلايندگي مورد قبول استاندارد زيست محيطي

سيدمحمود ابوالحسن علوي-   ناصر شفايي فلاح

دریافت مقاله


3- ارائه مدل رياضي كاربردي با هدف استخراج سهم مصارف و شناسايي گلوگاه هاي اتلاف انرژي كارخانه نهان گل

سجاد ياري بروجني-  عبدالاميربك خوشنويس - مريم ياري بروجني

دریافت مقاله


4- ارايه يك رابطه اصلاح شده به منظور تخمين قطر متوسط قطرات افشانه زيست سوختها با استفاده از مدل شاخص ساختار توپولوژيكي مخلوط

امير اميدوار

دریافت مقاله


5- ارزيابي فرض عدد لوئيس واحددرمدلسازي رفتارتبخيري قطرات آب و سوخت

امير اميدوار-   رضا مهريار - اميرحسين مهدوي

دریافت مقاله


6- اعمال الگوريتمISAT در شبيه سازي احتراق مخلوط غير پيش آميخته مغشوش در نرم افزارOpenFOAM

علي شمعوني پور-   كيومرث مظاهري

دریافت مقاله


7- اندازه گيري و تحليل تاثيربرخي تعاملهاي راننده و خودرو برمصرف سوخت درشرايط واقعي به كمك شبكه عصبي

صياد نصيري-  شهرزاد رشكي - اميرحسين مومن - سيدحسن آقامحمدي

دریافت مقاله


8- اندازه گيري وتحليل تاثيربرخي خصوصيات فني خودرو برمصرف سوخت درشرايط واقعي به كمك شبكه عصبي

صياد نصيري-  شهرزاد رشكي - اميرحسين مومن - سيدحسن آقامحمدي

دریافت مقاله


9- بازيافت انرژي دودخروجي موتوربنزيني

صياد نصيري-  محمدرضا زارع - مهدي حقي - عزيز كوهستاني خانقلي

دریافت مقاله


10- بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق هواي تازه به گاز هاي خروجي بر ميزان كاهش آلاينده ها

كاظم بشيرنژاد-   عليرضا ميرصدرائي

دریافت مقاله


11- بررسي آزمايشگاهي اثرات استفاده ازافزودني الكلي اتانول به عنوان سوخت جايگزين درآلاينده هاي يك موتوراحتراق داخلي چهارزمانه بنزيني

سيدجواد احمدي - كاظم بشيرنژاد - بهروز صفري - مهناز مديرخازني

دریافت مقاله


12- بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت در محفظه احتراق ضرباني

حامد ارزاني شهني-   حميد ممهدي هروي - جواد ابوالفضلي اصفهاني

دریافت مقاله


13- بررسي آزمايشگاهي برگشت شعله در يك مشعل متخلخل دولايه اي 5kW

محسن دوازده امامي  - محمدرضا رضايي بخش - حسين عطوف

دریافت مقاله


14- بررسي آزمايشگاهي همزمان سه روش هواي چرخشي، برگشت گازهاي خروجي وسوخت رقيق شده به منظور تك رقمي كردن انتشارNOx

افشين فهيمي راد-   پيمان بازيار - محمد محمودي آريا - حميد ممهدي هروي

دریافت مقاله


15- بررسي اثر افزايش نسبت پهناي كانال در رفتار تراك گازي درحال انكسار

 مجيد سبزپوشاني - محمدحسين خيرخواه

دریافت مقاله


16-بررسي اثر دما و محل ورود هواي پيش گرم بر پارامترهاي قوانين اول و دوم ترموديناميك و تشكيل آلايندهNOxدر يك كوره استوانه اي

مريم اولادغفاري-   شهرام خليل آريا - صمد جعفرمدار

دریافت مقاله


17- بررسي اثرناپايداري احتراق درمحفظه احتراق راكت هاي سوخت مايع و روشهاي كنترل آن

جواد جبارزاده-   مجتبي سمناني رهبر - ابراهيم بلاغي - اسماعيل بلاغي اينالو

دریافت مقاله


18- بررسي انتشار آلودگي و مصرف سوخت در سيستم توليد همزمان برق، گرما و سرما براي منازل مسكوني در آب و هواي معتدل ايران

حسن قاسم زاده-  مهدي معرفت - عزيز عظيمي

دریافت مقاله


19- بررسي تاثيرشرايط حركت نظيرشيب دنده و سرعت برمصرف سوخت خودرو درشرايط واقعي به كمك تركيب استاتيكي طبقه بندهاي ساده شبكه عصبي مصنوعي

صياد نصيري-  شهرزاد رشكي - اميرحسين مومن - سيدحسن آقامحمدي

دریافت مقاله


20- بررسي تجربي تاثير ازدياد هواي اضافي بر افزايشCOدر مشعل هاي خانگي

راشد حاجيان  - سهيلا خوش نويسان - ميثم رياحي

دریافت مقاله


21-بررسي عددي اثر چگالي حفره بر توان حرارتي يك مشعل تركيبي متخلخل-شعله آزاد

سيدعبدالمهدي هاشمي-  مصطفي خسروي الحسيني - مجيد نيكفر

دریافت مقاله


22- بررسي عددي اثر رقيق سازCO2 و اثر فشار روي شعله پيش آميخته متان- هوا و تشكيل آلاينده ها

علي خسروي-   محمد اميري - سعيد آذربراممان

دریافت مقاله


23- بررسي عددي اثر نسبت هم ارزي بر شار حرارتي و راندمان احتراق در مشعل گرمكن ايستگاه هاي تقليل فشار گاز

سيدعبدالمهدي هاشمي-   رضا اشرفي - قنبرعلي شيخ زاده - مجيد نيكفر

دریافت مقاله


24-بررسي عددي اثرات پارامترهاي مختلف در مشعل هاي محيط متخلخل همراه با تخلخل متغير، بر روي احتراق و ايجاد آلاينده ها در حالت دوبعدي و متقارن محور

ايمان محمدي- سيامك حسين پور

دریافت مقاله


25- بررسي عددي اثرنسبت انسداد برعملكردشعله نگهدارحلقوي براي شعله هاي نفوذي

جهانگير جعفريان-   رضا ابراهيمي - احسان جوكاري

دریافت مقاله


26-بررسي عددي پارامتر هاي احتراق سوخت گاز و مايع در كوره شبيه سازي شده

بنت الهدي اصلاني-   محمد مقيمان

دریافت مقاله


27- بررسي عددي جريان دوفاز واكنشي در يك محفظه احتراق مدل جت-پايدار

حامد زینی وند

دریافت مقاله


28-بررسي عددي عوامل موثر بر سرعت شعله در مشعل متخلخل

سيدعبدالمهدي هاشمي-  مصطفي خسروي الحسيني - مجيد نيكفر - حجت اله ساكت پورآراني

دریافت مقاله


29-بررسي عددي اثر تشعشعي گاز عملگر بر رفتار حرارتي مشعل متخلخل تابشي

محمدمهدي كشتكار-   سيدعبدالرضا گنجعليخان نسب

دریافت مقاله


30- بررسي عملكرد و آلاينده هاي يك موتور اشتعال تراكمي با استفاده از مخلوط هاي سوخت ديزل و بيوديزل

پگاه نعمتي زاده-  برات قباديان - فتح اله امي - غلامحسن نجفي

دریافت مقاله


31- بررسي عملكرد و آلاينده هاي يك موتور اشتعال جرقه اي با استفاده از سوخت جي سريز

پگاه نعمتي زاده- برات قباديان - فتح اله امي - غلامحسن نجفي

دریافت مقاله


32- بررسي عملكرد و ميزان آلايندهNOمشعلهاي گرمكنهاي ايستگاههاي تقليل فشار گازطبيعي در فصول مختلف سال با استفاده از شبيه سازيCFD

سيدحسن هاشم آبادي-   حميده شيخاني - سيدايمان پيش بين

دریافت مقاله


33- بررسي مدلSCOPE3 در مدلسازي شتاب گيري شعله در انفجار ابر گازي

مهدي تيماجي-  كيومرث مظاهري

دریافت مقاله


34-بررسي مشعل هاي سنتي ومشعلهاي بر اساس تكنولوژي مدرنRadation در ايران وجهان

ابراهيم زوارحسيني-   احمد پسنديده فرد - اسماعيل زوارحسيني

دریافت مقاله


35- بررسي نحوه انجام شبيه سازي گسترش آتش سوزي روي اجسام جامد

علي صادقيان جهرمي-  رضا مهريار

دریافت مقاله


36- بررسي نسبت تراكم و قطع پاشش سوخت برعملكردسيكل ديزل استاندارد هوا دريك فرآيند برگشت ناپذير

نگار اصغري-   سيدرضا موسوي سيدي

دریافت مقاله


37- بهبود عملكردسيستم كنترلي سوخت و احتراق ديگ هاي بخارازطريق كنترل اتوماتيك

فخرالدين حكيم رضا-   امين فرديد

دریافت مقاله


38- تاثير اتيل استر اسيدهاي چرب موجود در سوخت بيوديزل بر عملكرد موتور ديزل

بهمن نجفي

دریافت مقاله


39- تاثير افزودن بيوديزل به سوخت ديزل مرسوم بر برخي از پارامترهاي عملكردي يك موتور ديزل

مجيد فلاح پناه نجم آباد-  محمدعلي قضاوي - برات قباديان

دریافت مقاله


40- تاثيرزاويه ي پاشش سوخت پاش برروي اندازه قطرات خروجي سوخت دريك محفظه احتراق باوروديهاي جانبي

محمدمهدي دوستدار-   محمد وادي زاده

دریافت مقاله


41- تأثير آشفتگي ورودي سوخت بر توليد اكسيدهاي نيتروژن در يك محفظه احتراق

سيدعبدالمهدي هاشمي-   ابوالفضل فتاحي - قنبرعلي شيخ زاده - مجيد نيكفر

دریافت مقاله


42- تأثير اتلاف حرارت بر انتشار شعله ابر ذرات ارگانيك

مهدي بيدآبادي-   فاطمه ابراهيمي نسب

دریافت مقاله


43- تأثير افزودن زيركونيا در خصوصيات و عملكرد نانوكاتاليستNiMo/Al2O3-ZrO2 تهيه شده به روش تلقيح جهت استفاده در گوگردزدايي از سوختهاي هيدروكربني

پريسا جبارنژاد-  محمد حقيقي

دریافت مقاله


44- تأثير شرايط مرزي اكسيدكننده بر توليد اكسيدهاي نيتروژن در يك محفظه احتراق

سيدعبدالمهدي هاشمي- ابوالفضل فتاحي - قنبرعلي شيخ زاده - مجيد نيكفر

دریافت مقاله


45- تحليل اگزرژي يك موتور ديزلي بااستفاده ازمدل احتراق چندمنطقه اي

سميه پارسا  - رحيم خوش بختي سراي - صمد جعفرمدار - رضا اكبرپورقياسي

دریافت مقاله


46- تحليل تجربي تأثير نرخ آتش بر راندمان تابشي مشعل متخلخل سراميكي

سيدعبدالمهدي هاشمي-  مجيد نيكفر - رضا اشرفي

دریافت مقاله


47- تحليل ترموديناميكي موتور دوار پيستوني

سيدمصطفي حسينعلي پور-  مصطفي باغشيخي مفرد

دریافت مقاله


48- تحليل عددي تاثير فشار و افزودن آب، بر سرعت شعله آرام و انفجار گاز متان

نيما طينتي- مسعود ندافيان بجستاني - حميد ممهدي هروي

دریافت مقاله


49- جايگاه سوختهاي زيستي درتوسعه پايدار

پروانه غريبي -هاجر فرشيدي

دریافت مقاله


50- رقيق سازي احتراق متان- هوا با هيدروژن و اثر آن بر سرعت، ضخامت شعله و آلاينده ها

نيما طينتي-   مسعود ندافيان بجستاني - حميد ممهدي هروي

دریافت مقاله


51- شبيه سازي ارتعاشات يك موتورشش سيلندر ديزل با استفاده ازمخلوطهاي سوخت ديزل و بيوديزل به كمك شبكه عصبي

احمد تقي زاده علي سرايي-  برات قباديان - تيمور توكلي هشجين - سيدسعيد محتسبي

دریافت مقاله


52- شبيه سازي جريان محترق دوفاز در يك بستر سيال محترق

سيدحمزه سيادت- رضا ابراهيمي - مهرزاد شمس

دریافت مقاله


53- شبيه سازي عددي يك بعدي احتراق درمحيط متخلخل براي نسبت هاي مختلف اختلاط سوخت و هوا

يونس بخشان- مصطفي خسروي الحسيني - بهنام عبدي - مجيد اسحق نيموري

دریافت مقاله


54- شبيه سازي يك بعدي عملكرديك پيل سوختي باغشاپليمري

يونس بخشان- رضا هنرخواه

دریافت مقاله


55- طراحي ريفورمر متان كوپل شده با احتراق كامل گاز طبيعي

مهري رحيمي-عبداله ايران خواه - مهران رضايي

دریافت مقاله


56- طراحي و ساخت يك مشعل تركيبي متخلخل- شعله آزاد و مقايسه آن با مشعل متخلخل

سيدعبدالمهدي هاشمي-مصطفي خسروي الحسيني - مجيد نيكفر

دریافت مقاله


57- كاربرد قانون دوم ترموديناميك درموتورHCCI با سوختCNG

رسول فاتحي قهفرخي-  شهرام خليل آريا - رحيم ابراهيمي

دریافت مقاله


58- كاهش توليدNOX دركوره هاي شكست حرارتي بااستفاده ازروش بازسوزش

غلامرضا صالحي- ابراهيم محمدپور - محمدحسين مشرفي - علي لهراسبي

دریافت مقاله


59- گوگرد زدايي از سوختهاي هيدروكربني با استفاده از نانوكاتاليستNiMo/F-Al2O3 تهيه شده به روش تلقيح و اصلاح شده با فلوئور

ميترا ابراهيمي نژاد-محمد حقيقي

دریافت مقاله


60- مدل سازي سه بعدي پيل سوختي PEMو تاثير پارامترهاي هندسي در عملكرد آن

سيده طوبي رئيس زاده ضيابري- سيامك حسين پور

دریافت مقاله


61- مدل سازي و شبيه سازي انفجارابرذرات زغال سنگ باكمك شبكه هاي عصبي مصنوعي

مهدي بيدآبادي-بهزاد سعادت نيا - اباذر وحدت آزاد - مصطفي كشاورزيان

دریافت مقاله


62- مدلسازي تلفات جرم زغال سنگ با استفاده از انفيس

مهدي بيدآبادي- سعيد محمدي - اباذر وحدت آزاد - جليل فريدوني

دریافت مقاله


63- مدلسازي زمان سوزش نانو ذرات آلومينيوم بر مبناي دماي اشتعال

سيدنوراله حسيني-   جليل فريدوني - مهدي بيدآبادي - سعيد محمدي

دریافت مقاله


64- مدلسازي عددي لايه پخش گاز پيل سوختي غشا پليمري بر اساس شرايط مختلف كاركرد

ناصر بهارلوهوره- ابراهيم افشاري

دریافت مقاله


65- مدلسازي كسر اتلاف جرمي در فرايند گرماكافت قطعات چوب با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

مهدي بيدآبادي-   مصطفي كشاورزيان - اباذر وحدت آزاد - بهزاد سعادت نيا

دریافت مقاله


66- مروري بر آلاينده هاي توليدي و مشخصات احتراقي موتورهاي هيتان سوز

سيدابوالفضل قپاني- عبداله ايران خواه

دریافت مقاله


67- مشعل و سيستم گازسوز كوره هاي دوارذوب چدن

ايوب عادلي كودهي - حيدر حقيقي پور - سارا ولي پورگيوي

دریافت مقاله


68- مطالعه آزمايشگاهي تاثير چرخش هوا بر ميزان تشكيل آلايندهNox در شعله پخشي پروپان- هوا

پيمان بازيار-   محمد محمودي آريا - افشين فهيمي راد - حميد ممهدي هروي

دریافت مقاله


69- مطالعه آزمايشگاهي تاثيراستفاده ازروشFGR بردماي ماكزيمم شعله و انتشارNOx دراحتراق گازوئيل و بيوديزل

علي آجيليان ممتاز-  شهاب نوري فرد - حميد ممهدي هروي

دریافت مقاله


70- مطالعه اثر غلظت اكسيژن و عدد رينولدز در ساختار شعله متان-هيدروژن تحت شرايطMILDبا استفاده از روشLES

ياشار آفرين-صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


71- مطالعه تجربي تابش و جابجايي آزاددريك اتاقك بااستفاده ازمنبع حرارتي منفرد

مصطفي رحيمي -   حسن آزاد - عباس نجف زاده خسروشاهي

دریافت مقاله


72- مطالعه تجربي تاثيرفشارپاشش سوخت برعملكرديك موتورديزل با استفاده ازمخلوط سوخت هاي بيوديزل و ديزل

سجاد رستمي-  لطف الله سوادكوهي - برات قباديان - رضا ابراهيمي

دریافت مقاله


73- مطالعه تجربي چرخش جريان هواي ورودي به سيلندرهاي موتورپركينز تراكتورسازي ايران

رحيم ابراهيمي -   شاهين بشارتي - حسن مهري دهنوي

دریافت مقاله


74- مطالعه عددي تاثير نسبت انسداد و هندسه موانع بر شتاب گيري شعله پيش آميخته در حضور موانع صلب

 سبحان امامي كوپائي   - كيومرث مظاهري

دریافت مقاله


75- مطالعه عددي سيستم پاشش شعله اي سرعت بالاي محلولي(HVSFS)

سيدمجيد طالبي-   سيامك حسين پور

دریافت مقاله


76- مطالعه نحوه توليدco,co2 درشعله متان - هيدروژن تحت شرايطMILD

امير مرداني -  صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


77- مطالعه ي عددي حدود خاموشي و ساختار شعله هاي نفوذي جريان مخالفH2/O2 در حضور رقيقكنندههايHe وAr

علي اسدي -   جواد خادم

دریافت مقاله


78- مقايسه شبيه سازي احتراق پيش آميخته آشفته با مدلهاي اتلاف ادي ها و زيمونت

سيدعبدالمهدي هاشمي-   حامد عليزاده نودهي - ايوب عادلي - نجمه حاجي علي گل

دریافت مقاله


79-مقايسه مدل سازي هاي حريق در مناطق محصور

داريوش مرادي-   مجتبي ميردريكوند - سعيده ايماني مقدم

دریافت مقاله


80- مقايسه مدلهاي زير شبكه توربولانسي براي مدلسازي آتش استخري بزرگ مقياس به روش شبيهسازي گردابه هاي بزرگ

هادي پاسدارشهري   - قاسم حيدري نژاد - كيومرث مظاهري

دریافت مقاله


81- منشاء تشكيل و مكانيزم مصرف بسته هاي نسوخته در تراكهاي با ساختار نامنظم

ياسر محمودي-   كيومرث مظاهري

دریافت مقاله


82- ناپايداري احتراق ابر ذرات آهن در اثر اغتشاش نسبت هم ارزي در شعلهV شكل

مهدي بيدآبادي -   حجت قاسمي - سعيدرضا زادسيرجان - سيدعليرضا مصطفوي

دریافت مقاله


83-Analytical Study of Biomass Cloud Particles considering the Lewis number effect

 Milad Shokouhmand - Payam Asadollahzadeh - Mehdi Bidabadi

Download paper


84-Burning Rate Prediction of Binary Mixture of Magnesium and Sodium Nitrate

H. Ghassemi - M. H. Arabnezhad

Download paper


85- EFFECT OF FUEL TYPE ON CONICAL FLAME INSTABILITY

Hojat Ghassemi - Saeedreza Zadsirjan - Morteza Amjadi

Download paper


86-Experimental Analysis of the Injection Timing Effect on a Diesel Engine Performance Using Environmental Friendly Diesel-Biodiesel Blends

Sajad Rostami - Barat Ghobadian - Lotfollah Savadkouhi - Reza Ebrahimi

Download paper


87- Experimental investigation of the geometry effects of furnace on the pollution emissions in a liquid fuel combustion

M. Joleini - K. Bashirnezhad

Download paper


88- EXPERIMENTAL STUDYING THE EFFECT OF AIR-INJECTION ON THE COMBUSTION

BY AN AIR-CELL AND EMISSIONS CHARACTRESTICS IN A DI ENGINE

Navid .Kousheshi - Samad Jafarmadar - Shahram Khalilarya - Majid Bakhshi

Download paper


89- MODELING OF FLAMELESS COMBUSTION OF HYDROGEN IN COMBUSTOR OF A GAS TURBINE

 M. Nikakhtar - M.H Akbari

Download paper


90-  NUMERICAL SIMULATION OF POROUS MEDIUM INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Arash Mohammadi - Ali Jazayeri - Masoud Ziabasharhagh

Download paper


91- STUDY OF A TURBULENT NON-PREMIXED METHANE-AIR REACTING FLAME IN A BURNER USING FLAME HOLDER

S. Abdolmehi Hashemi - Najmeh Hajialigol - Kiumars Mazaheri

Download paper


92- THERMAL ANALYSIS OF COMBUSTION CHAMBER WITH NEW GRAPHIC CARD

Alireza Hajji - Mahmoud Ashrafizade - Mehdi rahmani

Download paper