English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 82883962 (021)
نمابر: 82883962 (021)
آدرس دبیرخانه: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دبيرخانه انجمن احتراق ايران - کد پستی 1411713116
پست الکترونیکی: combustion@modares.ac.ir
صندوق پستی: 311-14115
کنفرانس های انجمن

سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به همت دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری انجمن احتراق ایران در اسفند ماه 1388 در محل هتل بین المللی المپیک در تهران برگزار گردید.  این کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی و صنعتی بصورت سخنرانی و پوستر، سخنرانی های کلیدی ، نمایشگاه دستاوردهای صنعتی ، کارگاه های آموزشی و میزگردهای تخصصی بود.

اهداف کنفرانس:

الف) معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در زمينه سوخت و احتراق
ب) فراهم نمودن زمینه تبادل تجربيات علمي و فني متخصصين دانشگاهي و صنعتي
ج) تقويت ارتباط بين‌المللي مراكز علمي پژوهشي و صنعتي در زمينه سوخت و احتراق

لیست مقالات کنفرانس

1-    آناليز اتلاف اكسرژي فرايند احتراق گاز طبيعي با هواي دما بالاي رقيق  

محمد علی سرودی

دریافت مقاله


2-   آناليز عددي افزايش فشار پاشش سوخت در موتور ديزلي

سجاد امامی  - امين صمدي قوشچي

دریافت مقاله


3-  اثر افزايش تركيبات نيترآميني روي پارامترهاي انرژي و دود درسوخت جامد مركب

فرهاد سيف اله زاده  - محمدعلي قاسمي - محمدحسين كشاورز

دریافت مقاله


4-   اثر تزريق سوخت هادي بر ميدان جريان يك محفظه احتراق مايع سوز پرسرعت

احسان ملاحسن زاده-   محمدعلي سرودي - غلامرضا هاشم زاده

دریافت مقاله


5-   اثر توزيع نيروهاي محركه بر اتلافات اكسرژي در سيستم پخت سيمان با استفاده از مشعل ثانويه

سيدعلي اشرفي زاده-  مجيد عميدپور - علي اله وردي

دریافت مقاله


6-   اثر غني سازي هوا با اكسيژن بر سوزش پلي اتيلن در رم جت ورتكسي

فاطمه دريجاني-   محمدحسن شولايي - محمدحسن سعيدي - علي اصغر مظفري

دریافت مقاله


7-  استفاده از بيوديزل به عنوان سوخت آتشزا درموتور ديزل دوگانه سوز جهت كاهش ميزان انتشار آلاينده ها

بهمن نجفی

دریافت مقاله


8-  استفاده از شرايط مرزي غير انعكاسي در شبيه سازي تراك گازي

سعيد پروار-  كيومرث مظاهري

دریافت مقاله


9-   اصلاح الگوي پاشش سوختهاي گازي با توسعه برنامهKIVA-3V براي شبيه سازي جريان مغشوش باالگويk-ε غيرخطي

علي ميرمحمدي-   فتح اله امي - سيدمصطفي ميرسليم

دریافت مقاله


10-بررسي آزمايشگاهي اثر نوع بستر بر دماي محفظ احتراق در مشعلهاي محيط متخلخل

سيداكبر شكيبا- رضا ابراهيمي - مهرزاد شمس

دریافت مقاله


11-بررسي اثر اصلاحات سوخت بر توسعه احتراقHCCI

فرشاد نيكساي پورمهرام-  سيدعلي جزايري - اميد جهانيان

دریافت مقاله


12-بررسي اثر انتقال حرارت تشعشعي بر نرخ گرم شدن يك قطره سوخت

حميد نيازمند-  مرتضي عنبرسوز

دریافت مقاله


13-بررسي اثر بازگشت گازهاي خروجي به محفظه احتراق بر تشكيل آلاينده ها

افشين فهيمي راد-   حميد مهدي هروي - كاظم بشيرنژاد

دریافت مقاله


14- بررسي اثر عدد چرخش بر انتشار آلايندهNox يك شعله غير پيش آميخته درمحفظه احتراقTECFLAME

حامد زینی وند

دریافت مقاله


15-بررسي اثر نمكهاي كلريد بر عمليات تقطير بيواتانول سوختي

سميرا كريمي-  برات قباديان

دریافت مقاله


16-بررسي اثرات تغيير دماي هواي ورودي اوليه برروي دماي شعله درمحفظه احتراق ميكرومتري

محمد صديقي-   انور احمدخواه

دریافت مقاله


17-بررسي ارتباط الاينده هاي گازي ناشي از احتراق بويلر با راندما ن حرارتي آن به هنگام استفاده از سوخت گاز در نيروگاه رامين

امين تاجداني-   عبدالكريم مشاك

دریافت مقاله


18-بررسي ازمايشگاهي اثر ابعاد هندسي محفظه احتراق بر انتشار آلاينده ها و راندمان احتراق

محمد جليني-  كاظم بشيرنژاد

دریافت مقاله


19-بررسي افزايش بازده حرارتي و كاهش آلودگي محيط زيست در محفظه هاي احتراق

ناصر ثقه الاسلامي-   حديث اماني

دریافت مقاله


20-بررسي اكسيداسيون پودر هيدرايد تيتانيم(TiH2) به روش وزن سنجي

علي رسولي-   مهدي ديواندري - حميدرضا شاهوردي - محمدعلي بوترابي

دریافت مقاله


21-بررسي الاينده هاي احتراق درموتور تزريق مستقيم با استفاده از محيط متخلخل

آرش محمدي - - علي جزايري - مسعود ضيابشرحق

دریافت مقاله


22-بررسي انبساط ناگهاني تراك گازي با استفاده از تعقيب جبهه شاك به روشlevel set

امير منصوري - - كيومرث مظاهري

دریافت مقاله


23-  بررسي بازيافت و كاهش مصرف انرژي حرارتي در كوره هاي ذوب شيشه

موسي خاني-  وحيد مزرعه فراهاني - عباسعلي مي بتي

دریافت مقاله


24- بررسي پارامترها ي عملكردي موتور موشك ضمن كاهش آلومينيوم در فرمولاسيون سوخت

فرهاد سيف-  محمدعلي قاسمي - محمدحسين كشاورز

دریافت مقاله


25- بررسي پارامترهاي احتراق، پارامترهاي عملكردي و آلايندگي و شبيه سازي سيكل عملكردي موتورهاي اشتعال جرقه اي با سوخت مخلوط اتانول و بنزين

غلامحسن نجفي-   برات قباديان - تيمور توكلي هشجين - هادي رحيمي

دریافت مقاله


26-بررسي پديده دود در پيشرانه هاي جامد و روشهاي اندازه گيري آن

اكبر جعفري-   محمودرضا محمودي نژاد - رضا تيموري مفرد

دریافت مقاله


27-بررسي تاثير اتلاف حرارتي به واسطه تشعشع برروي زمان تاخير احتراق تك ذره كروي آلومينيوم

مهدي بيدآبادي- ارش جبرئيلي

دریافت مقاله


28- بررسي تاثير رقيق سازي بر سرعت شعله و تشكيل آلاينده ها در محفظه احتراق

محمد محمودي آريا-  حميد ممهدي هروي - كاظم بشيرنژاد

دریافت مقاله


29- بررسي تاثير زمان پاشش سوخت بر پارامترهاي عملكردي و آلايندگي موتور ديزلي

سجاد امامي-   امين صمدي قوشچي - آيدين صمدي قوشچي

دریافت مقاله


30-  بررسي تاثير ميزان سوخت ديزل مايع ( پايلوت) بر عملكرد و آلايندگي موتورهاي ديزل دوگانه سوز

صالح ناصري گرگري-   صمد جعفرمدار - شهرام آرياخليل آريا - رامين برزگر

دریافت مقاله


31- بررسي تاثير نوسانات نسبت جرمي بر ساختار شعله نفوذي آرام و نرخ آزاد شدن انرژي

علي خصوصي- فرهاد فتحيه - محمد فرشچي - احسان الدين عظيمي زاده

دریافت مقاله


32-          بررسي تاثيرپذيري عملكرد پيل سوختي اكسيد جامد از پارامترهاي سوخت، دبي و اكسيد كننده

مهدي جهانگيري- رسول كلباسي - رسول فرامرزي اصفهاني

دریافت مقاله


33-         بررسي تجربي اثر پايا كننده شعله و قطر اوريفيس نازل سوخت بر ظرفيت حرارتي مشعل گازسوز با توجه به ميزانتوليد آلايندگي مشعل

عباسعلي فرداد-محمد صديقي - سيدمهدي حسيني بغدادآبادي - سهيلا خوشنويسان

دریافت مقاله


34-         بررسي تجربي اثر تغيير دبي سوخت و هواي مشعل گازسوز روي پارامتر هاي احتراقي در نقاط مختلف محفظه احتراق  

عباسعلي فرداد- محمد صديقي - سيدمهدي حسيني بغدادآبادي - سهيلا خوشنويسان

دریافت مقاله


35-         بررسي تجربي اثر تغيير فشار محفظه احتراق روي پارامترهاي احتراقي درمشعلهاي سوخت مايع و گاز و مقايسه آن ها

عباسعلي فرداد- محمد صديقي - سيدمهدي حسيني بغدادآبادي - سهيلا خوشنويسان

دریافت مقاله


36-          بررسي تجربي اثر مخلوطهاي سوخت بنزين - اتانول- MTBE بدون سرب روي عدد اكتان در موتورهاي احتراق داخلي

مهرداد منطقيان- نسرين عبدالهي

دریافت مقاله


37-         بررسي تجربي احتراق غير پيش مخلوط با هواي پيش گرم و نرخ گردش بالا

علي خصوصي-فرهاد فتحيه - محمد فرشچي - احسان الدين عظيمي زاده

دریافت مقاله


38-         بررسي تجربي پارامترهاي عملكردي يك موتور ديزل با استفاده از سوخت بيوديزل

محمدرضا سعيدي نيچران- برات قباديان - تيمور توكلي هشجين - غلامحسن نجفي

دریافت مقاله


39-           بررسي تجربي پارامترهاي موج بلاست در انفجار زيرآب خرج هگزوژ«ن

احسان كوثري نيا- يونس عليزاده

دریافت مقاله


40-           بررسي تجربي پايداري شعله درمحيط متخلخل تركيبي فلزي - كربيد سيليسيم

سيدعبدالمهدي هاشمي- رضا عبدالهي طاهري

دریافت مقاله


41-           بررسي تجربي تاثير استفاده از بيوديزل و بيوگاز بجاي گازوئييل و گاز طبيعي در موتور ديزل دوگانه سوز

بهمن نجفي

دریافت مقاله


42-          بررسي تجربي عملكرد مشعل گازوييل سوز به وسيله تحليل پارامترهاي احتراقي در دودكش و نقاط مختلف محفظه احتراق

عباسعلي فرداد- محمد صديقي - سيدمهدي حسيني بغدادآبادي - سهيلا خوشنويسان

دریافت مقاله


43-         بررسي تجربي مشعل كم پيچش با پيش مخلوط رقيق براي كاهش آلاينده

محمد فرشچي- نورالدين توحيدي

دریافت مقاله


44-          بررسي خطر وقوع دتونيشن درمخلوطهاي حاوي هيدروژن

سيدعبدالمهدي هاشمي- مصطفي محمودي - آرمان ميثمي

دریافت مقاله


45-          بررسي سينتيكي احتراق براي تعيين عوامل نسبت هم ارزي و نسبت تراكم بهينه براي موتورEF7

علي ميرمحمدي - اريا سبحاني

دریافت مقاله


46-          بررسي عددي مجراي ورودي هواي دو قلوي موتور

اصغر فضلي- كاميار منصور

دریافت مقاله


47-         بررسي مسئله ي ريمان براي مخلوط پيش آميخته ي اكسيژن و هيدروژن

سيدعبدالمهدي هاشمي- ميثم اميني - احسان روحي - مصطفي محمودي

دریافت مقاله


48-         بررسي مكانيزم كاهش الاينده هاي دود وNO در موتورهاي ديزل پاشش مستقيم با استفاده از راهكار پاشش دو مرحله اي سوخت

كامران پورقاسمي- فتح اله امي - وحيد اصفهانيان - حامد طنابي

دریافت مقاله


49-          بررسي نحوه توزيع دماي قطره سوخت در فرايند تبخير و مقايسه با نتايج تحليلي

علي عبدالكريمي- عليرضا مستوفي زاده

دریافت مقاله


50-           بررسي و كاهش مكانيزمهاي سينتيك شيميايي در پروپيلن با استفاده از الگوريتم ژنتيك

ناصر سراج مهديزاده- مهدي ثقفي - علي لهراسبي نيچكوهي - البرز يادي

دریافت مقاله


51-           بكارگيري روش پتانسيل المان در محاسبه خواص تراكCJ درمواد شديد الانفجار ايده آل

ميثم بابااحمدي- كيومرث مظاهري

دریافت مقاله


52-          بنزينE5 گام نخست ورود سوختهاي زيستي به سبد سوختهاي موردمصرف در بخش حمل و نقل كشور

پيروز پروين- ياسين نيك تبار

دریافت مقاله


53-         بهينه سازي بخاري گازسوز خانگي با استفاده از پديده تحريك لايه مرزي

محسن كهرم-مرتضي عنبرسوز - سيدمحمد جوادي

دریافت مقاله


54-          پايلوت نيمه صنعتي اكسيدايون حرارتي و مدلسازي با استفاده از نرم افزارfluent

حامد مرشدي بفرويي- محمد حقيقي - سعيد وثوق محمودي

دریافت مقاله


55-          پيش بيني اثر بازخورد حرارت و ساير ذره در تحليل ساختار شعله پيش مخلوط ابر ذرات بايومس

مهدي بيدآبادي- ميلاد عظيمي - عليرضا طربي

دریافت مقاله


56-          تاثير افزايش قيمت سوخت بر عملكرد سيستم هاي حمل و نقل ريلي

نريمان نيكو- محمد ساطعي

دریافت مقاله


57-         تاثير پارامترهاي احتراق برروي توليدNox در كوره يك بويلر نيروگاهي

سيدمحمودي ابوالحسن علوي- سيدبنيامين علوي

دریافت مقاله


58-         تاثير پيكربندي پاشش سوخت بر كاهش آلاينده ها دريك موتور ديزل سنگين

محسن پورفلاح - -علي اكبر رنجبر - قاسم جوادي راد - بهرام جعفري

دریافت مقاله


59-          تاثير زاويه پاشش سوخت برانتشارNox درمحفظه احتراق سوخت مايع، شبيه سازي و اندازه گيري

ياسمين خضرايي- كاظم بشيرنژاد - حميد ممهدي هروي - ايمان ابريشم چي

دریافت مقاله


60-تاثير ماده افزودني برروي تابع پاسخ پيشرانه

علي سيف اله زاده- فاطمه شيراوند

دریافت مقاله


61-تحليل پاسخ شعله پيش مخلوطV- شكل به تحريك آكوستيكي

نگار نباتيان-محمد فرشچي

دریافت مقاله


 62- تحليل تجربي و عددي توزيع دما روي محور توربين گازي درمحفظه احتراق جريان چرخشي

وحيد آقاكاشي- محمدحسن سعيدي - اكبر غفوريان - علي اصغر مظفري

دریافت مقاله


63- تحليل ترموديناميكي اثرات برخي از پارامترهاي طراحي موتور بر عملكرد چرخه استاندارد بازگشت ناپذير هواي دوگانه

رحيم ابراهيمي- مهدي شرافتي

دریافت مقاله


64- تحليل عددي تاثير عوامل بازگشت ناپذيري بر عملكرد چرخه استاندارد هواي ميلر به كمك روش ترموديناميك زمان محدود

رحيم ابراهيمي- مرضيه حسين پور

دریافت مقاله


65- تحليل عددي جايگزيني مشعلهاي متخلخل بجاي مشعلهاي اتمسفريك در گرمكن هاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز

سيدعبدالمهدي هاشمي- رضا اشرفي - قنبرعلي شيخ زاده - ناهيد زمان

دریافت مقاله


66-           تحليل و مدلسازي و مقايسه نرخ سوزش و عقب روي سطح در گرين هاي هفت سوراخه و روزت با استفاده از نرم افزارsolid work

مجتبي بهروزي- رضا ابراهيمي - شهريار نيك نژاد

دریافت مقاله


67-          تخمين نسلت موضعي درمحفظه احتراق موتور اشتعال جرقه اي به كمك شبكه عصبي پايه شعاعي

محمد حيدري- شهروز يوسف زاده

دریافت مقاله


68-          تراز انرژي كلزا در استان گلستان به منظور توليد سوخت بيوديزل

محمد صفي الدين اردبيلي- برات قباديان - محسن آزادبخت - امين نصيري

دریافت مقاله


69-تشكيل محلول جامد مس و نقره بااستفاده از روش سنتز احتراقي خود پيش رونده

سيدمحمدمهدي شفيعي-  اسماعيل صلاحي - سيدعلي طيبي فرد

دریافت مقاله


70-           توليد سوخت بيوديزل از متيل سويا به عنوان سوخت جايگزين و معرفي تكنولوژي بهينه توليد و فراوري آن

مهدي محسني فر- محمد جعفري - حسين باخدا

دریافت مقاله


71-           حل عددي جريا ن احتراقي كوره پيشگرم و بررسي اثر نسبت سوخت و هوا بر تركيب محصولات احتراقي و توزيع آنها در كوره

مجيد غفوري زاده- باقر ابرار - مسعود دربندي - اكبر غفوريان

دریافت مقاله


72 سنتز 2-(2و4-دي نيتروفنوكسي ) اتانول و استفاده از آن به عنوان پايدار كننده در عايق هاي برپايه سلولز استات

علي موسوي آذر- عباس زالي - محمدحسين داداشي كلائي

دریافت مقاله


73 شبيه سازي احتراق سوختهاي جامد و محاسبه سرعت سوزش بر مبناي نمودار فشار - زمان تست استاتيك موتور

سعيد عباسي- محمودرضا محمودي نژاد - مهران شيشه گر - محمدكاظم واحدي

دریافت مقاله


74-          شبيه سازي انتگرالگيري زماني از معادلات حاكم بر سينتيك شيميايي در يك مكانيزم كاهش يافته احتراق متان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

پيام سينايي- ناصر سراج مهديزاده

دریافت مقاله


75-         شبيه سازي دو بعدي احتراق در ابعاد ميكرو و بررسي اثر اعمال شرط مرزي لغزشي و خزش دمايي روي ميدان جريان و دما

ابوالفضل ايراني رهقي- محمدسعيد سعيدي - محمدحسن سعيدي - محمدبهشاد شفيعي

دریافت مقاله


76-          شبيه سازي عددي اثر تغيير دبي سوخت و هواي مشعل گازسوز روي پارامتر هاي احتراقي نقاط مختلف محفظه احتراق در مقايسه با نتايج تجربي

عباسعلي فرداد- محمد صديقي - سيدمهدي حسيني بغدادآبادي - سهيلا خوشنويسان

دریافت مقاله


77-         شبيه سازي عددي پارامترهاي موثر بر پايداري احتراق مخلوط استوكيومتريك پيش اختلاط متان - هوا در يك محفظه احتراق ميكرو

جلال زروندي- صادق تابع جماعت - محمدرضا بيگ محمدي

دریافت مقاله


78-شبيه سازي عددي مدلهاي شكست قطرات سوخت بر مشخصه هاي اسپري در موتورهاي ديزلي تزريق مستقيم

عليرضا حسين نژاد دوين- عباس زارع نژاد اشكذري - مهدي ربيعي

دریافت مقاله


79-          شبيه سازي و تحليل عددي تست ارتفاعي يك موتور سوخت مايع مرحله ي دوم

اسماعيل ولي زاده- روح اله بدري مقدم - محمدجواد منتظري

دریافت مقاله


80-           طراحي موتور سوخت جامد آزمايشگاهي و مطالعه تجربي پراكندگي ضربه ويژه سوخت جامد دوپايه

نقي آقازاده علي بيگلو-علي اكبر شكريان - بهروز رزاقي - ميثم باهنر

دریافت مقاله


81-           طراحي، ساخت و آزمايش دستگاه فراوري بيوديزل تمام اتوماتيك براي توليد سوخت بيوديزل استاندارد

بهمن نجفي

دریافت مقاله


82-          كاهش آلاينده هايNox در توربين هاي گازي نيروگاه مشهد در اثر خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور

سالم بعنوني- سيدمصطفي حسينعلي پور

دریافت مقاله


83-         كاهش الايندگي موتورهاي ديزلي پاشش مستقيم با استفاده از سيستم پاشش چندمرحله اي

اسماعيل نقي زاده- سيامك حسين پور

دریافت مقاله


84-         كاهش بهينه آلودگيNox حاصل از احتراق گاز با افزودن كاتاليزور

حميدرضا كاوياني- ابوالقاسم مسگرپورطوسي

دریافت مقاله


85-         كاهش ميزان آلاينده ها در موتور احتراق داخلي توسط بهينه سازي نسبت هم ارزي، دماي ورودي و استفاده از مبدل كاتاليستي

احسان طبري فرد

دریافت مقاله


86-          كنترل مقاوم نسبت سوخت به هوا درموتورهاي احتراق جرقه اي

حميدرضا صادقي

دریافت مقاله


87-         مدلسازي اثر كويتي بر تضعيف مودهاي مخرب محفظه احتراق موتور سوخت مايع

عليرضا رمضاني

دریافت مقاله


88-         مدلسازي انتقال حرارت محفظه و لوله تخليه يك محفظه احتراق ضرباني

سياوش كلاهدوزيان- حميد ممهدي هروي - جواد ابوالفضلي اصفهاني

دریافت مقاله


89-          مدلسازي بالستيك داخلي محفظه اي احتراق سري در سلاح هاي با خرج جامد

حميد فاضلي- مجتبي صباغ بهروز

دریافت مقاله


90-مدلسازي ترموديناميكي فرايندOSRM جهت توليد گاز سنتز

مظفر عبدالهي فر- محمد حقيقي - نازلي عسگري

دریافت مقاله


91-مدلسازي سه بعدي پخش و صعود ستون دود شناور ناشي از احتراق ناقص در كوره ها

مهدي جهانگيري- محسن ثقفيان

دریافت مقاله


92-           مدلسازي شبه يك بعدي جريان محترق دوفازي در يك سيستم خاص(لوله سلاح)

مجتبي بهروزي- رضا ابراهيمي

دریافت مقاله


93-          مديريت عرضه، نظارت بر زنجيره تامين، حمل و نقل و توزيع فراورده هاي نفتي با بكارگيري برچسب هوشمند مبتني بر فناوريRFID

محمودرضا سميعي زفرقندي

دریافت مقاله


94-          مطالعه اثر پارامترهاي كليدي در كنترل زمان احتراق و عملكرد موتورHCCI

فرشاد نيكساي پورمهرام-   سيدعلي جزايري - اميد جهانيان

دریافت مقاله


95-مطالعه احتراق مخلوط سوخت گاز طبيعي و دي متيل اتر(DME) درموتورهايHCCI با روش سينتيك شيميايي

بهمن فرضي - -صمد جعفرمدار - شهرام خليل آريا - آرمين سعيدي

دریافت مقاله


96- مطالعه پارامتريك اسپري سوخت غيرتبخيري هپتان با استفاده از مدل شكستKH-RT

جواد ابوالفضلي اصفهاني- امين ضيا فروغي

دریافت مقاله


97-مطالعه تجربي اثر چرخش و رقيق سازي اكسيد كننده برپايداري احتراق غيرپيش آميخته گاز طبيعي

امير روحاني-   صادق تابع جماعت - ايوب عادلي

دریافت مقاله


98- مطالعه تجربي اثر مارپيچ در ناحيه گذار به دتونيشن

مسعود عيدي عطارزاده- محمد فرشچي - كاوه قربانيان

دریافت مقاله


99-  مطالعه تجربي و تحليلي تاثير سرعت جريان بر ناپايداري احتراق در محفظه هاي پيش مخلوط

نوذر اكبري- ناصر سراج مهديزاده

دریافت مقاله


100-  مطالعه عددي اثر دماي هواي احتراق و تغيير زاويه پاشش سوخت بر فرايند احتراق

محمدرضا بيگ محمدي- صادق تابع جماعت - امير مرداني

دریافت مقاله


101- مطالعه عددي اثرات مدلهاي توربولانس در شعله پايدار شده توسطbluff-body

ناصر سراج مهديزاده-  علي لهراسبي نيچكوهي - سيداحسان نائينيان

دریافت مقاله


102- مطالعه عددي انتقال حرارت جريان گاز محترق درمحفظه رانش موتور سوخت مايع با خنك كاري بازيابي

محمد مجيدي پارسا- رضا ابراهيمي - حسن كريمي

دریافت مقاله


103-  مطالعه عددي برگشت شعله آرام در احتراق پيش مخلوط متان و هوا

ناصر سراج مهديزاده- علي لهراسبي نيچكوهي

دریافت مقاله


104- مطالعه عددي تاثير چرخش هوا بر ميزان توليدNox در شعله نفوذي پروپان - هوا

پيمان بازيار- حميد ممهدي هروي - كاظم بشيرنژاد

دریافت مقاله


105- مطالعه عددي تاثير زمان و طول بازه پاشش سوخت برروي فرايند احتراق و توليدآلاينده ها درموتورهاي ديزلي پاشش مستقيم

رامين برزگر- صمد جعفرمدار - شهرام آرياخليل آريا - صالح ناصري گرگري

دریافت مقاله


106-مطالعه عددي كيفيت رابطه آشفتگي و سينتيك شيميايي درا حتراقmild در دو حالت متقارن محوري و سه بعدي

امير مرداني- صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


107-مطالعه كاهش بهينه آلودگيNox سوخت گاز طبيعي با خنك كاري ديواره، پيش گرمايش و تزريق آب  

حميدرضا كاوياني- ابوالقاسم مسگرپورطوسي

دریافت مقاله


108-مطالعه و بررسي اجزاء يك پيشرانه مركب كم دود

زهرا صالحي - محمدحسين كشاورز - محمد قرباني فراز

دریافت مقاله


109- معرفي سيستم هاي پيشرانش مورد استفاده در تصحيح مدار ماهواره ها و بررسي سيستم پيشرانش كاتاليستي

شهرام قنبري پاكدهي  - وحيده فرشادپور

دریافت مقاله


110-  مقايسه تجربي احتراق در محيط متخلخل كربيد سيليسيم و آلومينا

سيدعبدالمهدي هاشمي- محسن ناظمي

دریافت مقاله


111-  مقايسه شبيه سازي احتراق پيش آميخته ي آشفته با روشهايRANS,PDF

احسان اماني-   محمدرضا حيراني نوبري

دریافت مقاله


112-   مقايسه عملكردتبديل مستقيم متان به بنزن و هيدروكربنهاي دو كربني به روش اكسيداسيون جزئي

مظفر عبدالهي فر- محمد حقيقي

دریافت مقاله


113- مقايسه مدل هاي توربولانسي يك معادله اي و دو معادله اي در تحليل عددي انتقال حرارت موتورهاي سوخت جامد

امير قائيدرحمتي- جعفري غفوري

دریافت مقاله


114- arrhenius law modification for turbulent combustion medeling

m javadi - m moghiman - a zamani

Download paper


115-CO2 emission assessment of combined heat and power in global and local approach

javad a esfahani - m.javad jazaeri

Download paper


116-   Computational singular perturbation method for kinetics mechanism simplificaiton in methane/ air autoignition under V94.2 gas turbine conditions

sajjad yousefian - akbar ghafourian - masoud darbandii - shahrokh sorkhkhah

Download paper


117-  Development of fuel injection system for dimethyl ether as a fuel for diesel engines

l savadloohi - a sohrabi - r babaei

Download paper


118-Dynamic compression ratio estimation with consideration of drive mechanism deformation on internal combustion engine

rahim ebrahimi - shadi saboji

Download paper


119- Improving combustion behaviour of mehane - air mixtures by addition hydrogen

 a.r moghiman - s baghdar hosseini - m moghiman

Download paper


120-  Lean hydrogen/ air oxidation over platinum in a 2 - dimensional micro-reactor

m.h akbari - m andisheh tadbir - a.h sharafian ardakani

Download paper


121- modified first law apparent heat release model in HCCI engines

morteza fathi - rahim khoshbakhti saray

Download paper


122-  Novel analytical model for predicting the heat loss effects on ciombustion characteristics of premixed flame propagation in biomass particles

m bidabadi - m azimi - f ebrahimibasab

Download paper


123-prediction of premixed flame temperature in a radial microcombustor

j.a esfahani - m.e feyz - m kimiaghalam

Download paper


124- Radiation, diffusion and kinetics effeccts on Nox formation in non-sooting oxygen-enhanced flamelets

hamid hashemi - mohammad ali soroudi - karim mazaheri

Download paper


125- research on design fire curves in tunnels

 mostafa monfared mosghani

Download paper


126-  thermodynamic analysis of xylene/natural gas combustion

 nazli asgari - mohammad haghighi - sirous shafiei

Download paper


127-Two dimensional study of methane autothermal reforming in a catalytic surface micro-reactor

m.h akbari - m andisheh tadbir - a.h sharafian ardakani

Download paper


128-  Using genetic algorithm and multi zone comustion model for optimization of GRI-MECH3.0 mechanism in HCCI ENGINES

ali yousefzadi nobakht - rahim khoshbakhti saray

Download paper