English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 82883962 (021)
نمابر: 82883962 (021)
آدرس دبیرخانه: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دبيرخانه انجمن احتراق ايران - کد پستی 1411713116
پست الکترونیکی: combustion@modares.ac.ir
صندوق پستی: 311-14115
کمیته ارتباط با صنعت

اهداف، ساختارو محورهای کاری كميته ارتباط با صنعت انجمن احتراق ايران

 

مقدمه

    کمیته ارتباط با صنعت به عنوان یکی از کمیته های انجمن احتراق ایران به منظور ارتباط حوزه های مختلف فناوری احتراق اعم از بخش مشاوره، تولید و خدمات و همچنین  پیشبرد و ارتقاء دانش و فناوری سیستم های احتراقی وکمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در بخش های مربوطه تشکیل شده است.

 

اهداف كلي

 1. ارتباط موثر با صنعت به منظور تقويت پژوهش، توسعه و ارتقاء فناوري سيستم هاي احتراقي صنعتي
 2. اعتلاي سطح مديريت دانش در اين حوزه و بهره برداری بهینه
 3. شبکه سازی در حوزه احتراق و ایجاد زیر ساخت های مناسب
 4. کمک به ارائه مشاوره علمی توسط اساتید کارآزموده
 5. نیاز سنجی های آموزشی و پژوهشی در صنعت
 6. توصیه در جهت توسعه و بروز رسانی استاندارد هاي خدمت و محصول  در زمینه احتراق وتسهيل در اجراي استانداردهاي مرتبط با احتراق در صنايع

 

ساختار کمیته

        اعضای رسمی کمیته ارتباط با صنعت مرکب از هفت نفر به قرار زیر است:

 

 • رئیس کمیته از میان اعضای هیئت مدیره انجمن با پیشنهاد رئیس انجمن احتراق وتصویب هیئت مدیره انجمن

تبصره 1: رئیس کمیته در اولین جلسه کمیته، آئین نامه داخلی کمیته را تهیه و بعد از تصویب اعضای کمیته، یک نسخه از آن را برای هیئت مدیره انجمن ارسال می نماید.

 • یک نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن  با تصویب هیئت مدیره انجمن
 • سه نفر ازکارشناسان صنعتی از بخش صنعت
 • دو نفر از متخصصان دانشگاهی ترجیحاً دارای سابقه انجام پروژه  پژوهشی صنعتی درحوزه های احتراقی

تبصره 2: دبیر کمیته ازبین اعضای رسمی کمیته انتخاب می شود. دبیر کمیته موظف به تنظیم صورت جلسات کمیته و ارسال یک نسخه از آن به هیئت مدیره انجمن می باشد.

تبصره 3: در هر جلسه، رئیس کمیته می تواند بر اساس موضوع جلسه، نماینده یا نمایندگان صاحب نظرو توانمند از ارگان ها و نهادهای مرتبط را بدون حق رای به جلسه کمیته دعوت نماید. (نظرات این بزرگواران استماع خواهد شد.)

 

نحوه برگزاري جلسات كميته

 • جلسات كميته حداقل ماهي يكبار با دعوت رئیس کمیته وبا اعلام قبلی دستور جلسه، تشكيل می شود. رئیس کمیته در صورت لزوم می تواند جلسات فوق العاده کمیته را تشکیل دهد.
 • جلسه با اکثریت اعضای رسمی کمیته، رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه نافذ است.

 

محورهای کاری کمیته

 • ایجاد شبکه‌ گسترده از متخصصان صنعتی،‌ اساتید، مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی درحوزه احتراق در جهت حل مشکلات صنعت در اين زمينه با هدف شناسائی و معرفی متخصصان و محققان برجسته در حوزه احتراق به صنایع
 • ارائه انجام هماهنگی در جهت مشاوره فنی تخصصی ویژه سيستم هاي احتراقي به واحدهای صنعتی به منظور حل مشکلات فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و فرایندهای تولیدی و واحدهای تولیدی
 •  تلاش در جهت  شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای دانشگاهی با هدف رفع مشکلات صنایع وهدایت پژوهش های دانشگاهی در زمينه احتراق به سمت پژوهش های کاربردی و صنعتی
 • برگزاري نشست هاي هم انديشي مرتبط با سيستم هاي احتراقي و تعيين مسئول مرتبط براي نشست هاي مختلف در زمينه هاي مدیریت انرژی، مشعل هاي صنعتي، ديگ هاي آبگرم و بخار، كوره هاي هواي گرم، جت هيترها ، توربین گاز، موتورهای احتراق داخلی و...
 •  تلاش در جهت نياز سنجي هاي آموزشي صنعت و مراجع ذيربط در حوزه احتراق واخذ عناوين مورد درخواست صنايع احتراقي داخلي و خارجي در مورد اجراي سمينار و وبینار وهمايش جهت ارائه به كميته هاي آموزش و كميته اجراي همايش ها و سمينارها
 • شناسایی متخصصان، شرکت ها وصنایع برتر احتراقی و جلب حمایت برای اهدای جوایز به برترین های حوزه احتراق توسط انجمن
 • تلاش درجهت جذب متخصصان و شركت های مرتبط با حوزه احتراق به ترتیب به عنوان اعضاي حقیقی وحقوقي انجمن
 • تلاش در جهت همکاری با سازمان ملی استاندارد در زمینه های آموزش و تدوین استاندارد
 • تدوين نقشه راه استانداردهاي مرتبط با سيستم هاي احتراقي و تشكيل كارگروه در اين زمينه و مشارکت در كميته های تدوین استاندارد سيستم هاي احتراقي بر اساس دعوتنامه های مربوطه
 •  شناسایی همياران كميته ارتباط باصنعت
 •  تلاش در برگزاري تورهاي احتراقي