English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 82883962 (021)
نمابر: 82883962 (021)
آدرس دبیرخانه: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دبيرخانه انجمن احتراق ايران - کد پستی 1411713116
پست الکترونیکی: combustion@modares.ac.ir
صندوق پستی: 311-14115
کمیته اختراعات

کمیته اختراعات

مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساخت­‌های مهم توسعه فناوری است که امروزه در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اجرای ماده 167 و 28 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و طرح‌‌های صنعتی در خصوص استعلام شرایط ماهوی اختراعات از مراجع مورد تایید، از خرداد ماه سال 1393 پاسخ به استعلامات اختراعات در حوزه احتراق و انرژی به انجمن احتراق ایران واگذار شده است.

به همین منظور انجمن احتراق ایران کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران، متخصصان و مشاوران دانشگاهی و صنعتی را جهت بررسی موارد ادعای ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره مالکیت صنعتی) تشکیل داده است. نظر به ‌اینکه اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌های خاصی را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید، این انجمن حمایت از یک فکر خوب را گامی بلند در جهت سازندگی هرچه بیشتر کشور می‌داند. انجمن احتراق ایران، در کنار پاسخ استعلامات اختراعات معرفی و کمک به اندیشمندانی که در حوزه مباحث انرژی و احتراق دارای فکر و ایده نوین می‌باشند را از وظایف خود می‌داند.

وظایف کمیته

  • ارائه تائیدیه اختراع در سه سطح مختلف

o       تائیدیه نوآوری و خلاقیت در ایران و جهان

o       تائیدیه علمی و خلاقیت و نوآوری در ایران و جهان

o       تائیدیه علمی، خلاقیت و نوآوری و قابلیت تجاری سازی در ایران و جهان

·         داوری اختراعات ارجاع شده از اداره کل مالکیت صنعتی کشور

·         معرفی خلاصه اختراعات تائیدشده، در سایت و خبرنامه انجمن

·         برگزاری جشنواره ملی اختراعات در حوزه سوخت و احتراق

برخی از فعالیت‌های کمیته اختراعات

·         برگزاری جلسات داوری تعداد متعددی درخواست تاییدیه اختراع حقوقی و حقیقی (2 بار در ماه)

·         برگزاری اولین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع­‌ها در زمینه سوخت و احتراق