English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 82883962 (021)
نمابر: 82883962 (021)
آدرس دبیرخانه: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دبيرخانه انجمن احتراق ايران - کد پستی 1411713116
پست الکترونیکی: combustion@modares.ac.ir
صندوق پستی: 311-14115
ثبت اختراعات

مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه فناوری است که امروزه در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اجرای ماده 167 و 28 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و طرح‌‌های صنعتی در خصوص استعلام شرایط ماهوی اختراعات از مراجع مورد تایید، از خرداد ماه سال 1393 پاسخ به استعلامات اختراعات در حوزه احتراق و انرژی به انجمن احتراق ایران واگذار شده است.

به همین منظور انجمن احتراق ایران کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران، متخصصان و مشاوران دانشگاهی و صنعتی را جهت بررسی موارد ادعای ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره مالکیت صنعتی) تشکیل داده است. نظر به ‌اینکه اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌های خاصی را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید، این انجمن حمایت از یک فکر خوب را گامی بلند در جهت سازندگی هرچه بیشتر کشور می‌داند. در این راستا، انجمن احتراق ایران، در کنار پاسخ استعلامات اختراعات معرفی و کمک به اندیشمندانی که در حوزه مباحث انرژی و احتراق دارای فکر و ایده نوین می‌باشند را از وظایف خود می‌داند. بر همین اساس اقدام به ارائه تسهیلات زیر می‌نماید:

·         ارائه تائیدیه اختراع در سه سطح مختلف:

                             - تائیدیه نوآوری و خلاقیت در ایران و جهان

                             - تائیدیه علمی و خلاقیت و نوآوری در ایران و جهان

                             - تائیدیه علمی، خلاقیت و نوآوری و قابلیت تجاری سازی در ایران و جهان

·         معرفی خلاصه اختراعات تائیدشده، در سایت و خبرنامه انجمن.

·         برگزاری یک جشنواره تخصصی در حوزه خلاقیت و اختراع و معرفی و ارائه لوح تقدیر از بهترین اختراعات با توجه به امتیاز دریافتی در ارزیابی‌های داوران در پایان هر سال.

تعاریف

طرح‌های اختراعی

 محصول يا فرآيندی است که راه نوينی را جهت انجام کاری ارائه می‌دهد يا راه حل فنی جديدی را برای حل مشکلی پيشنهاد می‌کند و این طرح باید در دنیا دارای نوآوری باشند.

طرح‌های ابتکاری

هر نوع راه حل فنی مربوط به شکل. ساختمان یا ترکیب یک شیء که موجب بهبود محصول گردد. ابتکار نامیده می‌شود. این طرح‌ها به نوعی مهندسی معکوس یا مشابه سازی است که با توجه به شرایط خاص کشور و امکانات موجود. تغییراتی در روش ساخت و یا بهبود مصنوع. مورد توجه قرار می‌گیرد. این طرح‌ها باید ساخته و یا اجرا شده باشند.

طرح‌های نوآور

  نوآوری يعنی تبديل اختراع به محصول يا فرآيند بازار پسند. به عبارت ديگر نوآوری بهره برداری موفقيت آميز از ايده های نو است.

طرح‌های تأییدی:

طرح تأییدی طرحی است که پس از ساخت دستگاه، توليد نمونه محصول، طراحی و يا بهبود روش‌ها و فرآيندهای توليد و تهیه نرم‌افزار که دارای ارزش علمی و فنی لازم، مزيت اقتصادی و ارزش استراتژیک باشد، توسط فرد حقيقی يا حقوقی به منظور دريافت گواهینامه تأیید طرح به انجمن احتراق ایران ارائه مي‌شود. این طرح‌ها می‌توانند هر سه نوع طرح‌های اختراعی، ابتکاری و نوآور باشند که برای هر یک گواهی‌نامه مربوطه صادر می‌گردد.

شرایط پذیرش تقاضای ثبت اختراع

·             ثبت درخواست در سامانه الکترونیکی اداره کل مالکیت معنوی (http://iripo.ssaa.ir)

·             داشتن ارتباط با فناوری‌های انرژی و احتراقی

·             داشتن نوآوری

·             دارا بودن گام اختراعی (بدیهی نبودن ادعای مرتبط با اختراع)

·             مستندات علمی و فنی اختراع

 

مراحل ثبت اختراع

دریافت فایل‌های راهنما و پرسش‌نامه

راهنمای تکمیل پرسش‌نامه طرح تاییدی

مدارک و مستندات مورد نیاز برای تایید علمی طرح

پرسشنامه طرح تاییدی: (Word) (PDF)

 

هزینه‌های کارشناسی و صدور مدرک

o       لازم است متقاضیان حقیقی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (250 هزار تومان)  و حقوقی مبلغ پنج میلیون ریال (500 هزار تومان)را به عنوان هزینه کارشناسی اولیه به شماره حساب 143390756 و یا شماره کارت 5859837006999862 بانك تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس تهران (کد شعبه 1433) بنام انجمن احتراق ایران بابت کارشناسی اولیه طرح تاییدی واریز و فیش آن را به همراه مدارک و مستندات ارسال نمایند. (با عنایت به غیر قابل برداشت بودن و عدم بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب مذکور ضروری است قبل از واریز با اطلاع کامل از نحوه پذیرش و کارشناسی طرح‌های تاییدی اقدام به واریز مبلغ مذکور نمایید.)

 

o       چنانچه كارشناسي نهايي طرح منجر به صدور گواهي نامه طرح تائيدي گردد (طرح ارسالی به عنوان اختراع تایید شود)، هنگام تحويل گواهي نامه از اشخاص حقيقي دو میلیون و پانصد هزار ریال (250 هزار تومان)  و از اشخاص حقوقي مبلغ ده میلیون ريال (یک میلیون تومان) علاوه بر هزینه کارشناسی اولیه اخذ می­‌گردد.

 

o       همچنین برای صدور گواهینامه تاییدیه از طرف انجمن احتراق ایران برای اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت درخواست مخترعانی که طرح آنها تایید شده است) مبلغیک میلیون و پانصد هزار ریال (1.500.000 ریال) دریافت خواهد شد.