فارسى
Contact Info
 
Phone: 82883962-021
Fax: 82883962 021-81032238 021
Secretariat Address: Tarbiat Modares University, Jalal Ale Ahmad Highway, Tehran, Iran
Email address: icimail@ici.org.ir
PostalCode: 311-14115
SeeDetailInfos

1393/01/19 - 19:2

احتراق در رژیم MILD، از مبانی علمی تا توسعه فناوری

دکتر صادق تابع­ جماعت، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5 اسفند 1392 ساعت 16-15

 

دانشگاه تربیت مدرس سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی (351)

چکیده

در طول چند دهه گذشته، فعالیت­های مهمی برای توسعه فناوریهای پیشرفته احتراقی به منظور افزایش راندمان و کاهش آلاینده­ها انجام گرفته است. از جمله این فناوریها می‏توان به احتراق در شرایط هوای رقیق شده با دمای بالا (MILD) اشاره نمود. در این رژیم احتراقی،کاهش چشمگیر اکسیژن در منطقه واکنش به همراه افزایش درجه حرارت مخلوط، شرایط ویژه‌‏ای از پایداری شعله‏ای که در حالت معمولی ناپایدار است بوجود می‏‌آورد. از ویژگی‌‏های مهم این فناوری پیشرفته احتراقی می‌‏توان به نهایت بازیابی از انرژی حرارتی گازهای حاصل از احتراق، کاهش چشمگیر اکسیدهای نیتروژن (NOx)، کاهش نرخ تولید CO2و CO، کاهش میزان مصرف سوخت، پروفیل دمایی یکنواخت داخل کوره، و کاهش ابعاد کوره، اشاره نمود. طی دو دهه اخیر پژوهش­‌های قابل توجهی به منظور توسعه این فناوری انجام گرفته است. اما در این میان سهم پژوهش‏‌های پایه برای درک مبانی علمی این فناوری زیاد نبوده است. در این سخنرانی سعی می‌‏شود تا احتراق در رژیم MILDاز دیدگاه علمی و کاربردی مورد بررسی قرار گیرد. فعالیت‏های پژوهشی مختلفی که به منظور درک مبانی علمی آن انجام گرفته است، تشریح می‏‌گردد. نتایج مطالعات عددی و تجربی به منظور بررسی تاثیر پارامترهای مختلف از جمله درصد اکسیژن، درجه حرارت مخلوط، ترکیب سوخت، و شدت توربولانس جریان بر پایداری شعله، ارائه می‏‌گردد. همچنین در مورد توسعه این فناوری و تاثیر آن بر افزایش راندمان و کاهش آلاینده‌‏ها مطالب مبسوطی ارائه می‌‏گردد. همچنین، وضعیت توسعه و کاربرد این فناوری در صنایع مختلف و روند توسعه آن در آینده مورد بررسی قرار می‏‌گیرد.

VisitedCount : 1588
Published Date : 1393/01/19 - 19:2
Date of last update : 1393/01/19 - 19:2
Information

The Iranian Combustion Institute is a non-profit, scientific and educational organization, founded in 2001, which serves the purpose to promote and disseminate combustion research.