فارسى
Contact Info
 
Phone: 82883962-021
Fax: 82883962 021-81032238 021
Secretariat Address: Tarbiat Modares University, Jalal Ale Ahmad Highway, Tehran, Iran
Email address: icimail@ici.org.ir
PostalCode: 311-14115
SeeDetailInfos

1393/09/01 - 13:14

علم احتراق یکی از به روزترین و تاثیرگذارترین شاخه های دانش بشری است. در تمامی شاخه های علوم، ساده سازی و قابل فهم نمودن مضامین پیچیده علمی از مهم ترین اهداف است. برای نیل به این هدف ابزارهای متعددی موجود می باشد که یکی از آن ها جشنواره های علمی- هنری است. علم احتراق نیز که از این قاعده مستثنی نیست، سال هاست که موضوع جشنواره های هنری در سراسر دنیا بوده است.

همانطور که از عنوان این جشنواره پیداست، تنها به جنبه های هنری پرداخته نمی شود بلکه می توان گفت هنر به منزله ابزاری برای جذب مخاطبین به مقوله احتراق است. ما نیز بر آن شدیم تا همگام با این حرکت پرشور ملی در جهت اعتلای دانش بومی، بخشی کوچک از این گام بلند بوده و در بالفعل نمودن توان بالقوه تفکر ایرانی سهیم باشیم. پس از برگزاری اولین و دومین دوره جشنواره عکس شعله که با استقبال علاقه مندان به این حوزه مواجه شد، انجمن احتراق ایران تصمیم به برگزاری سومین دوره این جشنواره همزمان با نشست سالانه کرده است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره مراجعه فرمایید.

لینک سایت جشنواره

VisitedCount : 1037
Published Date : 1393/09/01 - 13:14
Information

The Iranian Combustion Institute is a non-profit, scientific and educational organization, founded in 2001, which serves the purpose to promote and disseminate combustion research.